Verkoopinfo

Vanaf de dahliavelden van de Stichting Bloemencommissie Sint Jansklooster komen jaarlijks 3 miljoen bloemen. De helft daarvan is bestemd voor de verkoop aan andere corso’s. Ook gebruiken bedrijven en organisaties onze dahlia’s voor bijvoorbeeld decoratie, jubilea of evenementen. De verkoopprijs van onze dahlia’s stellen wij jaarlijks vast. Stichting Bloemencommissie Sint Jansklooster
p/a De Wieken 12
8326 DJ Sint Jansklooster

verkoop: 06 - 5067 2103 info@bloemensintjansklooster.nl